Zbędowice.Gm.Kazimierz Dolny

Na skraju wsi Zbędowice w gminie Kazimierz Dolny czasy ostatniej wojny światowej przypomina cmentarz rozstrzelanych przez hitlerowców mieszkańców okolic i partyzantów.O szczegółach pacyfikacji wsi i cudownie ocalonej dziewczynce informuje znajdująca się obok tablica.

Zbędowice 04.07.2013. 045 (Kopiowanie)

Zbędowice 04.07.2013. 053 (Kopiowanie)

Zbędowice 04.07.2013. 051 (Kopiowanie)

Zbędowice 04.07.2013. 058 (Kopiowanie)

Zbędowice 04.07.2013. 065 (Kopiowanie)

Zbędowice 04.07.2013. 062 (Kopiowanie)

 

Las Stocki

Na  leśnej polanie w miejscowości Las Stocki należącej do gminy Wąwolnica postawiono krzyż i tablicę pamiątkową tym, którzy zginęli w walce z oddziałami NKWD, UB i MO dn. 24.05.1945 r. Szczegóły bitwy opisano na tablicy obok krzyża.

Zbędowice 04.07.2013. 074 (Kopiowanie)

Zbędowice 04.07.2013. 075 (Kopiowanie)

Zbędowice 04.07.2013. 081 (Kopiowanie)

 

Gniewoszów.Dwa kirkuty

W Gniewoszowie są dwa cmentarze żydowskie oddalone nieco od siebie.Teren obu cmentarzy jest nieoznakowany i nieogrodzony.Brak tablic informacyjnych.Miejsce cmentarzy i ich istnienie potwierdzają mieszkańcy Gniewoszowa i mapy terenu.             ,, Czerwony Rower” tam był i zrobił zdjęcia.Trudno z nich wnioskować,że to teren cmentarzy.

Gniewoszów 26.07.2013 071 (Kopiowanie)

Gniewoszów 26.07.2013 080 (Kopiowanie)

 

… oczami WIU