Cmentarz wojskowy. Ulica Biała

Brama główna cmentarza.

Pomnik Legionistów.

Tablica z nazwiskami poległych.

Pomnik Katyński.

Cmentarz żołnierzy polskich. Mogiły z I wojny światowej, wojny bolszewickiej 1920 roku, II wojny światowej.

Cmentarz żołnierzy radzieckich.

Pomnik Żołnierzy Petlury.

jajko

Reklamy

Majdanek. Pomnik Ofiar Majdanka

Monument znajduje się przy ul. Droga Męczenników Majdanka. Droga na wprost prowadzi do Mauzoleum.

Mauzoleum. Pod czaszą znajdują się prochy ofiar.

Obok Mauzoleum znajduje się kamień upamiętniający rozstrzelanie 18400 Żydów 3 listopada 1943 r.

Na terenie III pola obozu znajduje się kolumna a na niej trzy gołębie zrywające się do lotu. Pomnik wykonany w obozie przez rzeźbiarza z Warszawy Albina Bonieckiego, więźnia Majdanka.

Ogólny widok obozu.

jajko

Pomniki w Lublinie

Przy ul. Północnej znajduje się pomnik poświęcony rozstrzelanym w wąwozach na Czechowie więźniom Zamku Lubelskiego.

Pomnik Matkom Sybiraczkom – plac przy ul. Hempla.

Przy Drodze Męczenników Majdanka postawiono Krzyż Wdzięczności upamiętniający rocznicę strajków w 1981 r.

Krzyż i tablica z nazwiskami rozstrzelanych więźniów Zamku Lubelskiego. Aleje Zygmuntowskie.

Przy ul. Lipowej znajduje się pomnik mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. ,,Zapora”.

Strażakom Poległym za Ojczyznę. Przy ul Strażackiej stoi pomnik im poświęcony.

Obok Kurii Biskupiej znajduje się pomnik Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Przy ul. Woyciechowskiej postawiono pomnik upamiętniający rocznicę powstania Pierwszego Samodzielnego Morskiego Batalionu Zapasowego.

Na murze przy ul. Królewskiej płyta pamiątkowa poświęcona męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki.

jajko

Pomniki w Lublinie

Pomnik pamięci Absolwentów II Oficerskiej Szkoły Piechoty poległych w latach 1944-1945 znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Weteranów i Spadochroniarzy.

Pomnik Szwedzki. Ul. Jaczewskiego.

Kalinowszczyzna. Osiedle Niepodległości. Pomnik gen. Jarosława Dąbrowskiego.

Dworzec kolejowy. Budynek stacji kolejowej Lublin. Tablica upamiętniająca kolejarzy poległych w walce z faszyzmem w latach 1939-1945. Tablica pamiątkowa: W 10 rocznicę strajków kolejarzy.

Na murze cmentarza żydowskiego  przy ul. Kalinowszczyzna umieszczona jest tablica poświęcona rozstrzelanym przez hitlerowców więźniów Zamku Lubeskiego. Obok kamień pamiątkowy z nazwiskami ofiar.

jajko

Pomniki w Lublinie

Al. Tysiąclecia [obok Zamku Lubelskiego]. Pomnik – symbol Lwowa, w 75. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.

Plac Zamkowy. Ściana pamięci żołnierzy zgrupowania mjr. Hieronima Dekutowskiego -” Zapory”. Na tablicach umieszczono nazwiska poległych.

Pomnik Jana Kochanowskiego.  Ul. Narutowicza.

Pomnik papieża Jana Pawła i kardynała Stefana Wyszyńskiego znajduje się na dziedzińcu KUL.

Przy ul. Radziszewskiego na Placu Marii Curie Skłodowskiej stoi pomnik patronki UMCS w Lublinie.

Na terenie miasteczka akademickiego znaleźć można popiersia profesorów np. Henryka Raabego.

Pomnik Raabego i Czugały znajduje się przy zbiegu ulic Akademickiej i Czugały.

Pomnik pamięci pomordowanych profesorów wyższych uczelni Lwowa.

jajko

Pomniki w Lublinie

Plac Litewski. Pomnik Unii Lubelskiej.

Plac  Józefa Czechowicza. Pomnik poety.

Ogród Botaniczny. Kamień Tadeusza Kościuszki.

Pomnik Ułanów Polskich z Korpusu księcia Józefa Poniatowskiego poległych w potyczce z Austriakami w 1809r. Zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu ul. Obywatelskiej i Al. Spółdzielczości Pracy.

Na przyszkolnym terenie IX L O przy ul. Struga postać Mikołaja Kopernika. Na cokole napis.

jajko