Żyrzyn. Kamień pamiątkowy

W lesie pod Zyrzynem przy drodze E – 372  znajduje się kamień pamiątkowy wskazujący miejsce bitwy oddziałów powstańczych z wojskami carskimi. O szczegółach mówi tablica informacyjna znajdująca się obok pomnika.

Reklamy

Szczekarków. Mogiła zbiorowa

W Szczekarkowie koło Lubartowa w niewielkim lasku obok szosy do Parczewa można znaleźć mogiłę zbiorową jeńców polskich zamordowanych przez hitlerowców, w której spoczywa też nieznany polski żołnierz.

W Lasach Kozłowieckich przy jednej z leśnych dróg postawiono krzyż drewniany – w hołdzie żołnierzom Batalionów Chłopskich, którzy walczyli w II wojnie światowej.

Sobieszyn. Gmina Ułęż

Na cmentarzu parafialnym w Sobieszynie znajdują się krzyże poświęcone pamięci obrońców Polski w 1939 roku i Polakom zamordowanym na Wschodzie. Krzyże postawiono przy głównej alei w pobliżu bramy.

Bogucin. Krzyż  z tablicą, na której są nazwiska 18 ofiar dokonanej przez Niemców w dniu 09.07.1944 r. pacyfikacji wsi.

Paulinów k. Nałęczowa. Poległym w obronie ojczyzny- nazwiska poległych w latach 1918 – 1920.

Wojciechów. Obok budynku poczty postawiony został krzyż na pamiątkę setnej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki i Pomnik Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w latach 1939 – 1945.

Pomnik Katyński

Lublin ul. Głęboka. Pomnik pamięci pomordowanych w Katyniu więźniów obozów NKWD na Wschodzie.

Obok Kościoła Garnizonowego przy Al. Racławickich znajduje się Krzyż Katyński poświęcony pamięci proboszcza parafii i wszystkich, którzy zginęli na Wschodzie.

Przy Al. Racławickich w pobliżu skrzyżowania z ul. Lipową znajduje się Pomnik Partyzantów. Na granitowej płycie napis mówiący o hołdzie partyzantom walczącym na Lubelszczyźnie w czasie okupacji.

Pomnik Ofiar Zamku Lubelskiego przy ul. Chodźki. Głaz granitowy z umieszczoną na nim  tablicą pamiątkową.

Przy ul. Chodźki w pobliżu szpitala jest Pomnik Piotra Curie i Marii Skłodowskiej Curie.