Parczew. Pomnik Niepodległości

Pomnik odsłonięto w 1928 roku.Na kolumnie umieszczony został orzeł zrywający się do lotu.

Reklamy