Puławy

W nowym porcie rzecznym w Puławach nad Wisłą znajduje się nowy pomnik poświęcony pamięci rozstrzelanych przez hitlerowców uczestników ruchu oporu. Na pomniku nazwiska 35 pomordowanych.

Gniewoszów 26.07.2013 020 (Kopiowanie)

Gniewoszów 26.07.2013 022 (Kopiowanie)

Gniewoszów 26.07.2013 024 (Kopiowanie)

Gniewoszów 26.07.2013 026 (Kopiowanie)

Gniewoszów 26.07.2013 029 (Kopiowanie)