Pomnik Ofiar Getta

Pomnik Ofiar Getta obecnie znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego. Na cokole wypisano miejsca kaźni Żydów w czasie II wojny światowej.

Al. Tysiąclecia, obok Zamku Lubelskiego płyta pamiątkowa wskazuje miejsce, w którym znajdowały się trzy synagogi żydowskie.

Cmentarz Żydowski przy ul. Walecznych.

Kalinowszczyzna. Za tym murem znajduje się stary kirkut żydowski. Na murze tablica pamięci rozstrzelanych więźniów Zamku Lubelskiego. Obok pomnik.

jajko